Aromatic

ارائه محصولات بهداشتی و مراقبتی با خاصیت آروما تراپی (رایحه درمانی)
این محصولات با داشتن عصاره گیاهان معطر باعث متعادل شدن طبع افراد شده و با تاثیر رایحه بر نورون های مغزی ، باعث افزایش
انرژی یا ایجاد احساس آرامش در مصرف کننده میگردد .